Dövme Tarihi Dövme Full view

Dövme Tarihi

Dövme, iğne gibi çeşitli sivri araçlar aracılığıyla mürekkebin veya boyalı bir ipin derinin altına işlenmesi ile yapılan süslemelerdir.

Genellikle kalıcı olmakla birlikte Hint kınasından yapılan geçici dövmeler de mevcuttur.
Dövme tarihi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Milattan Önce 2000 yıllarında Eski Mısırlılar’a kadar uzanan bir tarihten bahsedebiliriz. Bazı kaynaklar, dövmenin tarihini Milattan Önce 3000 yıllarına da dayandırabilmektedir. O dönemde bulunan bir insan cesedinde tam 57 farklı dövmeye rastlanmıştır.

Dövme tarihi olarak bakıldığında Afrika yerlilerinin uzun yıllardır yaptırdıkları bir süslemedir. Tabii Afrika’da oldukça acılı süreçlerden sonra tamamlanan dövme, kabileleri birbirinden ayırmak için kullanılmaktaydı. Bunun yanında çeşitli dövmelere eklenen yapraklar o bölgedeki kişinin sabrının ölçüsü olarak görülmekteydi. Ne kadar fazla yaprak varsa o kadar fazla sabırlı bir insan olunduğuna kanaat getirilirdi.

DövmeAvrupa’da Da Eski Bir Geçmişi Var
Eski Romalılar’ın ve Yunanlar’ın da dövme kullandığı tespit edilmiştir. Ancak Hıristiyanlığın yayılması ile birlikte dövme yasaklanmıştır. Bu nedenle Ortaçağ’da Avrupa’da dövmenin gelişmediğini söyleyebiliriz. Çin ve Orta Asyalı ülkeler içinse durum tamamen farklıdır. Dövme hiç yasaklanmamıştır. Hatta kırsal bölgelerde yayılan dövmeler şimdiki gibi modern ve büyük kentlere ancak çok sonraları yayılmıştır. Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde dövmenin çok eskilerden beri kullanıldığı bilinmektedir.

Amerika yerlileri olarak bilinen Kızılderililer’in de uzun yıllar dövme yaptırdıkları bilinen bir gerçektir. Dövme tarihi değerlendirildiğinde Avrupa’da 18. yy’dan sonra daha rahat gelişebilmiştir.

Yorum yap