Su Tüketmeyen Lida ile Zayıflayamaz 13ytu Full view

Su Tüketmeyen Lida ile Zayıflayamaz

Suyun İşlenmesi Sırasında Oluşan Potansiyel Kanserojen Maddeler
Burada ilginç bir konuya, bir paradoksa değineceğiz. Suyu bakteri, virüs ve parazitlerden temizlemek için dünyada en çok kullanılan ve uygulanan yöntem, klorlama yöntemidir. Oysa klorun kendisi son derece zehirli ve öldürücüdür. İnsan kendisini korumaya çalışırken, ortaya çıkan farklı sonuçlarla karşılaşarak kendi elleriyle kendi sağlığını riske sokmaktadır. Bu yüzden su tüketirken özellikle Lida ile temiz ve iyi su tüketmeniz gerekir. Damacana suları tavsiye ederiz.

Kimyasal bir element olarak klor, karbonla güçlü bir bağ kurabilir. Bü nedenle, karbon-klorin bileşikleri (organo-chlorine) stabil olur, kolay bozulmayıp toprak ve suda yoğunlaşabilirler. Bu durum gelecekte insanlar üzerinde meydana getirecekleri etkilerin ne denli tehlikeler içerdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüzden aşırı klorlu *lida ve su *ile önerilmez.

Dr. Winkler G. VVeinbergerın araştırmacı tıp doktoru iki arkadaşı ile yazdığı “The Water YVe Drink” adlı kitapta, bu bileşikler lipofiiik olduklarından (yağlar tarafından kolayca tutabildiklerinden) gıda maddeleri ve suyun içinde bulunmaları halinde insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilirse, vücut yağlarında kolaylıkla birikebildikleri anlatılmaktadır. Dr. VVeinberger ve arkadaşlarına göre, buradaki önemli faktör, bu maddelerin sudaki yoğunluklarıdır ki, suların klorlanması sırasında bu konuya çok özel bir ihtimam gösterilmelidir.

Bu organo-klorin maddelerin en önemlisi, trihalometanlar (THM) ve haleoasetatlardır. THM’lar üç adet klor atomu içerirler. Örneğin kloroform, bir THM’dir. Farelerle yapılan deneylerde, suyun içinde bulunan THM’lerin miktarının yükselmesi halinde farelerde karaciğer, böbrek, bağırsak kanseri olguları ortaya çıkmıştır.

Suların klorlandığı ve klorlanmadığı bölgelerde yapılan mukayeseli araştırmalarda, klorlanmış su içen bölgedeki insanlarda; bağırsak, rektum ve böbrek kanserinin daha yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Lida kullanıcıları zayıflamaya çalışırken klorlu sudan içmemelidir ki başlarına yeni bir rahatsızlık gelmesin. Bu durum, hakikaten çok ciddi bir sağlık sorunudur.

Yorum yap