İbrahim Yavuz Kişisel Blog

Kabbala – Kırmızı İp

28.10.2012
9.342
Kabbala – Kırmızı İp

Aşağıda okuyacağınız yazı şeytan ilmi Kabala’ya aittir ve 2005 yılında kaleme alınmıştır:

Tanrı kendi adı “SABAOTH”, yahut “ADONAY” veyahut “ELOAİ” adlarından birinin harflerini başka türlü karıştırarak kâinat ve dünyayı meydana getirmiştir. Eğer bir insan bu adlardan birini yalnız “Tanrı tarafından bilinen bir zamanda ve gene onun tarafından bilinen muayyen bir yerde karıştırıp tesadüfen aynı adı meydana çıkartırsa; DÜNYA VE KAİNATIN TEK EFENDİSİ olacaktır” ve Tanrı buna müsaade etmiştir hem de MEMNUN olacaktır!..”

“Şeytan’ın İlmi” veya “Ölüler İlmi” ya da “Karanlıklar İlmi” adlarıyla meşhur Kabala aslında iki kitaptan ibarettir. Biri ZOHAR (IŞIK) diğeri ise SEPHER YEZİRAH (Kâinat Kitabı). SEPHER YEZİRAH; isimli sözde bu kâinat kitabında yeryüzünde mevcut büyülerin en özgün türlerini bulabilirsiniz.

Bu kitabın aslında lastikli bir manası da vardır. Kanat kitabı dendiği gibi “Yaratıcı Kitap”ta denir. Bu kitap sahipleri tüm insanlığı büyü ve hipnozla yönetme iddiasındadır.

Bu amaçla Hz. Süleyman’ın bile Cenabı Allah tarafından verilen kudretini inkâr ederek; “O tüm dünyayı büyüyle yönetiyordu” iftirasında bulunmuşlardır. Şimdi de sıra bizde diyerekten Hz. Süleyman’ın vefatından bu yana tüm dünyayı eski ve yeni büyü teknikleriyle (Zihin kontrol operasyonları) idare etme gayretiyle hareket etmektedirler…

Maddi ve manevi planda yozlaşmış insanlık bugün için adeta cirit atar gibi şevkle kendilerine modern köleler olarak gelirken bu hatırlatmaları maalesef ancak idraki kapanmamışlara yapabiliyoruz. Ta ki HİCRİ 1430’a KADAR…

Bu kitaba göre Allah kendi adı ile yani SABAOTH, yahut ELOAİ veyahut ADONAY adlarından birinin harflerini insanlara vermediği bir sırla karıştırarak – ancak sözde Rabbi sınıfından üç haham’a vermiş- kainat ve dünyayı meydana getirmiştir… (Cümlenin gerisini kompozisyonumuzun başında ilave ettik!!!)

Çok iyi biliyorsunuz “Allah mefhumunu ve onun sonsuz kudret ve sıfatlarını küçültmek ve münhasıran Siyonist düşüncenin marifetidir. Yüce İslam dininin Allah telakkisi ne kadar ulvi ve ne kadar doğru ise Yahudilerin bu mevzudaki telakki ve düşünceleri de o kadar dar ve o kadar adidir…”

RE YÜZÜĞÜ – HUNİ ŞEKLİNDEKİ BÜYÜ…

SHABRİRİ
ABRİRİ
RİRİ

“KABBALA Pesahim 112a”…

Bu kısımda SHABRİRİ BÜYÜSÜ hakkında tafsilatlı bilgi verilir. Shabriri gücü yapıldıkça artan bir büyüdür. İstenildiği zaman türlü usullerle türlü vaziyetlerde istimal edilebilinir. Büyü (amületleri) MADOLYONLARI YAHUT MUSKALAR ÜZERİNDE HUNİ ŞEKLİNDE YAZILMIŞTIR VE “Rİ” olarak nihayet bulur. SHABRİRİ ABRİRİ RİRİ RİR Rİ Shabriri ibranice “kör” demektir.

Fakat “Rİ” en tehlikeli Yahudi şeytanlarından birinin adıdır. Bu şeytan uzun senelerin evvel korkunç bur şekilde ölmüş fakat ruhu serseri bir şekilde etraflarda dolaşmakta ve bugünlerde (Onların aralarında konuştukları fısıltıları aktarıyorum) YAHUDİ’NİN ALTIN ÇAĞI’NI BAŞLATMAK İÇİN kendi göstermek istiyormuş… Tabi bu lanetli mahlûk yalnız değil bu konuda kullandıkları birçok İblis tohumu ve insansı şeytanlar amansız bir yarışta.

MAGEN DAVİD

Asrımızda hokkabazların kullandığı ABRAKADABRA tekerlemesi bu SHABRİRİ’NİN tüm insanlığa sokuşturulmuş halidir. Bu isimde o meşhur Yahudi muskalarında “A” Harfine kadar küçülür… Bu muskalar en çoğu “Magen Dawid” yani Yahudi altı köşeli yıldızı şeklindedir. Hexgram adı ile de tanınan bu şeklin boş taraflarına Karanlık âlimlerin şifreleri yazılır ve bu madalyon insanlığın efendileri olarak kendilerini gören erkek ve kadın tarafından taşınır…

VE LUT GÖLÜNÜN SIRRI…

Bu arada insanlığın gözünden kaçmış bir hakikat var; onu bir Amerikalı ilim adamının piyasadan toplatılmış neşriyatından öğrenebiliyoruz (tetkike açık bir konu)… Neşriyatın ismi şimdilik bizde kalsın! Biz bu neşriyattan kısa bir pasaj verelim; “Filistin bir define ve yer altı hazineleri memleketidir. İsrail tarafından tarihi verilerden yola çıkılarak yapılan araştırmalarda ve LUT GÖLÜ civarında iki trilyon dolarlık servet tesbit edildi…” neşriyattan alacağımız bölüm şimdilik bu kadar.

Tevekkeli dememişler Yahudi bir yumurtanın içinde iki tane sarı bulamazsa el uzatmazmış… Demek ki Sahyun Dağı, arzı mukaddes, Salomon Mabedi ve daha bir sürü laflar hep işin ilk sarı tarafı. İkinci sarı Lut Gölü olur veya olmaz bilemem ama Fırat’ın altında olduğu kesin…

Yakında birazda BABA KAMMA, KETHUBOTH, YEBAMOTH, SANHEDRİN Mevzularıyla FİKRİ BİR SÖRF YAPALIM KISMETSE…

KIRMIZI BİLEKLİKLE KABALA VURGUNU!..

1960’larda Amerika’da yayılmaya başlayan kabalizm, özellikle ünlü isimlere çengel atıyor.

1970 yılında İsrail’in başkenti Tel Aviv’de açılan merkez hızla bütün dünyada yaygınlaştırıldı. Özellikle Amerika’da yönetimden gelen destekle büyüyen yahudi Kabalizm, bugün büyük bir mali güç durumuna geldi.

Üye yapılan ünlülerden sızdırılan milyonlarca dolara hükmeden Kabalistler, her hafta verdikleri kurslarlada katılımcılardan para toplayarak servetine servet katıyor.Bu kurslara katılmanın bedeli kişi başı 270 dolar.

Yahudi olmalarına rağmen yahudilerin dışındakileri de kabul eden Kabalistler, reklamlarını çengel attıkları ünlülere yaptırıyorlar.

Britney Spears, Paris Hilton ve Madonna gibi ünlülere bağış karşılığı cennet vaad ediliyor.
Geçen yıl bu yahudi oluşumuna 6 milyon dolar bağış yapan Maddonna, Kabalacıların simgesi haline gelen kırmızı bileklikle dolaşıyor.

Kabalaizm, bu bilekliği taşıyanların sonsuz huzura kavuşacağını ve negatif enerjiden koruyacağına inanıyor.İnanç soygunu yapan Kabalistlerin bitmek tükenmek bilmez para talepleri en sonunda Britney Spears’ı bile çileden çıkarmış, verecek parasının kalmadığını söyleyerek bu sapık tarikattan çıkmak istediğini söylemişti.Söğüşlenen Madonna ise Kabalizm’e bütün hızıyla devam ediyor.

İşte milyonlarca dolar para karşılığı Madonna’ya takılan o kırmızı kurdele…

KABBALA’NIN KARANLIK SIRLARI…

Bir zamanlar Kabbala Merkezi’nin bir üyesi olup şimdi orayı terk etmiş kişiler utanç içerisindeler. Bu kişiler kendi hikayeleri için yapılan görüşmelerde daha önce aileleri ve en iyi arkadaşları da dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmamış oldukları bilgiler veriyorlar. Şu halde, olup biten nedir?

Yahudi mistisizminin merkezi nasıl olmuştur da ABD’de Avrupa’da ve Güney Amerika’da şubeleri bulunan küresel bir imparatorluğa dönüşmüştür. İnsanların mali olduğu kadar ruh ve beden olarak da kendilerini tümüyle Kabbala Merkezi’ne adamalarını sağlayan örgüt cihazı nasıl işlemektedir?..

KÜRESEL KABBALA MERKEZİ

Küresel Kabbala Merkezi, Kabbala çalışmalarını dünyaya yayan örgütlerin en büyüğü olmakla övünüyor. Örgütün dünya çapında, beşi İsrail’de olmak üzere, elli şubesi bulunuyor. Son yıllarda yaklaşık üç buçuk milyon kişi Merkez tarafından düzenlenen Kabbala kurslarına katılıyor. Bu yıl başlarında BBC tarafından yapılan bir araştırma raporu, Merkez’i müritlerinin paralarını iç etmekte oldukça usta bir örgüt olarak tanımlıyor…

“KUTSAL SU” PARA BASIYOR

Geçen Salı akşamı saat 8.30’da Tel Aviv Kabbala Merkezi, “uygulamalarını” ve öğretiyi açıklamak üzere bir “misafir gecesi” düzenledi. Merkez’in yöneticisi Sahul Youdkevitch orada yoktu. Merkez’e kanser hastası Leah Zunis’in iyileşmesi umuduyla 60.000 NIS (yeni İsrail şekeli) bağışlayan Leah ve Boris Zunis’i dolandırdığı iddiasıyla bir gün önce tutuklanmıştı. Merkez’de satılan “kutsal su”yu alıp kullanabilmeleri için kendilerinden on binlerce dolarlık “can yakıcı” bir ödeme yapmalarının istendiğini söylüyordu Boris…

SİYONİZMİN KAYNAĞI:

Kabala, XII. Yüzyıldan başlayarak Yahudi gizemciliğini tümüyle etkisi altına almış olan ezoterik bir akımdır. Her zaman temelde sözlü bir gelenek olan Kabala, İbrani’ce sözlük anlamı olarak “gelenek”, mecazi manada ise “kulaktan kulağa” anlamı taşımaktadır. Her yönüyle gizemci ve büyüye dayalı bir öğreti olan Kabbala’nın, özünde Tanrı’nın Musa’ya aktardığı “İlahi Vahy” olan Torah’ın (Tevrat) yazılı olmayan gizli bilgilerini içerdiği ileri sürülmüştür.

Yahudiliğin temel ilkesinin Hz.Musa’nın tebliğ ettiği Cenab-ı Mevla’nın yasalarına uyum olmasına rağmen, Kabbala’nın insana doğrudan Tanrı’ya ulaşma yıllarını sağladığı varsayılmıştır. Bu bakımdan kabala, birçokları tarafından tehlikeli biçimde (panteist) ya da sapkın olarak nitelendirilen gizemci yaklaşımlar içeren şeytani boyutu Yahudiliğe katmıştır.

Talmud ve Kabbaladan alınmış kısımlarda Hahamların ne derece yüceltildigi ve halk üzerinde nasıl otorite kurdukları görülmektedir. Bu anlayış, Yahudilik içinde oldukça ırkçı bir anlayışın gelişmesine neden olmuştur.

KABBALA’DAN ALINTILAR: (İSRAİLİN A PLANI)
“HAHAMLARIN HEPSİ TANRI OLACAK”

* Yeryüzünde Tanrı, Yahudi’nin yüz hatlarında kendini aşikâr kılar.

* Yahudi yaşayan, şahıslaşmış Tanrıdır. 0 dünyevileşmiş ulûhiyettir.

* Diğer insanlar tamamıyla dünyevi, aşağı ırktandır. Onlar sadece Yahudilere hizmet etmek için yaşamaktadırlar. Onlar (Yahudi olmayanlar) küçük hayvanlardır.

* Hahamların sözlerini hor görenler ölüme müstahaktırlar, Hahamların sözlerini peygamberlerinkinden üstün tutmak gerekir. Hahamların sözleri “canlı” Tanrı’nın sözleridir. Dünya yüzünde Hahamların verdiği her karar Tanrı için bir kanundur.

* Hahamların hepsi de “TANRI OLACAK VE ONLARA YEHOVA” denecektir.”

Kabala Bilekliği

Kabala; Ne bir din, ne de bir örgüttür. Yahudi teosofi, felsefe, bilim ve mistisizminden doğmuş bir düşünceler sıstemidir. Eğitmenler ve bilge kişilerce seçilen az sayıda öğrenciye nesillerdir ağızdan ağıza aktarılan gizli bir geleneği işaret etmektedir. Kabalanın kapalı yapısı ve bilgiye az sayıda kişinin ulaşabilmesinden dolayı, ingilizcedeki cabal (entrika, Dolap) kelimesinin tanımına uygun olarak şeytani planlar yapan, bunları uygulamak için biraraya gelen yahudi komplocular anlamına gelmektedir.

Kabala bilekliği ise; İbrani Kraliçesi Rachel’in türbe örtüsünden kesildiği iddia edilen kırmızı iptir. Kabalaya inananların, inancına göre, bu ip sol el bileğine, kabala duası ile yedi düğüm atılarak bağlanır. Bunun bileğe bağlanması şu anlama gelmektedir.

”Rachel’in türbesinin etrafını saran koruyucu enerji ile hayati bir bağ kurarız. Bu ip ayrıca Rachel’in koruyucu enerjisini istediğimiz zaman yanımızda taşımamızı sağlar. Rachel gibi kutsal kişilerin Işığını arayarak, onların güçlerinin bize yardımcı olmasını sağlıyabiliriz. Kabalaya göre Rachel içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı temsil eder”.

Kabala öğretisi ABD’de 1960′ lara dayanır. Evrensel gerçekleri ve kadim bilgeliği bulmak için israile giden ve oradan Kabalanın gizlenmiş bilgileriyle dönen kişi Feivel Gruberger idi. 1968’de İsraile giden Gruberger, iyi bir Kabala bilgisine sahip Haham Yehuda Brandwein’den derin Kabala bilgisini özümseyerek, eğitmeninin üstün karmaşık dini felsefe bilgisini de aşacak derecede bir idrak ve anlayışa ulaştığını söyler. Biryıl geçmeden ölen Haham Brandwein’in kuruluşunun yönetimini eline alır.

Hahamın ölümünden sonra Gruberger kendisinin Musa’nın soyundan geldiğini söyliyerek Philip Berg adını alır. Hahamın kurduğu haham okuluna Kabala Merkezi ismini verir. Ve bu merkezi Kaliforniya Los Angeles’a taşır.

Artık, ikibin yıl boyunca en derin manevi soruların mistik çözümlerini bulmaya hizmet eden Kabala , dindarlık gereçlerinin satıldığı bir süper market, günün moda dinsel takı ve kitaplarının satıldığı Wal-Mart (Ted Burkett tarfından kurulan dünya capında Amerikan mağazalar zinciri) halini alır.

Eski bir inanç sistemini alaya alacak tarzda, Berglerin sattıkları ürünler arasında kokulu mumlar, Kabala bebeği, kutsal soda ve herbirinin üzerinde görünmeyecek şekilde Tanrı’nın değişik isminin yazıldığı yetmiş iki taş vardır.

Kabala ipinin fiayatı 26 dolardır. Berg ve onun eğitmenleri ”hız meditasyonu” adını verdikleri bir teknikle sadece parmak uçlarını metin üstünde gezdirerek bilgeliğin kolaylıkla özümsenebileceğini üyelerine inandırmışlardır.

Gerçek yahudiler kutsanmış ip ve Kabalaya ait diğer şeylerin böylesine futursuzca satılasına ve insanların bunu ciddiye almasına şaşırmışlardır. Mesela, Kabala merkezlerine giden, bileklerine kırmızı ipleri takan ünlülerin içinde Madonna, Britney Spears, Demi Moore, Paris Hilton, Elizabet Taylor, David- Victorya Beckham çifti, bulumakta ve bu merkezleri övmektedirler.

Kabala merkezlerinin sayısı dünyada 20 yi geçmiştir. İsraile sigorta pazarlamaya giden Feivel Gruberger yeni adıyla Philip Berg, zaman içinde Kabala Tanrı’nın özünü keşfederek yaşam ve ölümün gizemlerini bulmak için düzenlenmiş, tüm Yahudi felsefesini kapsayan bir kavram haline gelen, mistisizmi, tamamen ticari bir anlayış içine sokmuştur.

Kabala merkezlerine üyelik, Kabala markalı ürünlerin satışları ve üyelik aidatları inanılmaz boyutlarda para getirmektedir.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

İbrahim YAVUZ Kişisel Blog 2012-2018 ® https://dovizkurlaricanli.com